KROPLA

Działania i ich zakres:

 

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 

BRANDING

NAMING